تقویم آموزشی مركز آموزش ماموت


تقویم آموزشی مركز آموزش ماموتتقويم آموزشي بهار(درون سازماني)1397

عنوان دورهمحل برگزاریروزهای برگزارینام مدرستاریخ شروعمدت زمان (ساعت)تعداد (نفر)عملیات
آشنايي با الزامات ISO9001-2015 201 روزهاي زوج آقاي دكتر دلگشائي 97/02/01 12 19 ثبت نام
رباتيك كلاس 101 يكشنبه آقاي مهندس ميرزايي 97/02/03 24 9 ثبت نام
ميكروتيك- MTCWE كارگاه كامپيوتر يكشنبه- سه‌شنبه آقاي مهندس سليماني 97/02/16 16 7 ثبت نام

تقويم آموزشي پاييز 96

عنوان دورهمحل برگزاریروزهای برگزارینام مدرستاریخ شروعمدت زمان (ساعت)تعداد (نفر)عملیات
Excel مقدماتي كارگاه كامپيوتر شنبه يكشنبه سبطي 96/08/23 20 12 ثبت نام
نقشه خواني صنعتي 102 سه شنبه آقاي خالق محمدي 16آبان 16 12 ثبت نام
آراستگي محيط كار 102 يكشنبه آقاي مهندس رضايي 96/08/21 2 17 ثبت نام
استفاده از تكنولوژي‌هاي نوين در انبارداري(باركد و RFID) كلاس 101 دوشنبه خانم مهندس مهرابي 96/05/03 20 13 ثبت نام
نگهداري فضاي سبز كلاس 101 دوشنبه خانم مهندس مهرابي 96/05/03 20 13 ثبت نام
زمانسنجي 102 شنبه-سه شنبه مهنس فرجي 96/09/25 4 10 ثبت نام
استفاده از(باركد و RFID) در انبار 102 پنجشنبه جناب آقاي مهندس غلامي 96/10/28 8 7 ثبت نام
نرم افزار مديريت و كنترل پروژه MSP كارگاه كامپيوتر شش جلسه آقاي دكتر سبزه پرور 96/09/23 24 19 ثبت نام
SAP (توليد-پاييز96) كارگاه كامپيوتر يكشنبه خانم مهندس بابايي 96/09/19 10 7 ثبت نام
اكسل مقدماتي(اداري-پاييز96) كارگاه كامپيوتر يكشنبه خانم مهندس سبطي 96/08/23 20 15 ثبت نام
سنسوريك(پاييز96) 102 دوشنبه آقاي مهندس رضايي 96/08/15 24 10 ثبت نام
ارتينگ(پاييز96) سازمان اموزشي MEM يكشنبه ا پاييز96 24 1 ثبت نام
ميكروتيك-MTCNA-(پاييز96) كارگاه كامپيوتر يكشنبه- سه‌شنبه آقاي مهندس سليماني 96/12/15 24 14 ثبت نام
ISO9001-2015 پيشرفته(اسفندماه96) كلاس 101 پنجشنبه آقاي مهندس اسكندري 96/12/03 12 25 ثبت نام
TPM(96) 102 دوشنبه مهندس هادي 96/11/23 16 3 ثبت نام
Net Framework Application Development Foundation I (96) مجتمع فني البرز يكشنبه رباني 96/11 40 1 ثبت نام

تقويم آموزشي بهار95

عنوان دورهمحل برگزاریروزهای برگزارینام مدرستاریخ شروعمدت زمان (ساعت)تعداد (نفر)عملیات
دوره توسعه مهارتهاي مديران 202 يكشنبه و پنجشنبه آقاي مهندس شاهسون 95/03/09 48 21 ثبت نام
نقشه خواني صنعتي گروه اول كلاس 101 دوشنبه و يكشنبه آقاي محمدي 95/03/31 8 16 ثبت نام
نقشه خواني صنعتي گروه اول كلاس 101 دوشنبه و يكشنبه آقاي محمدي 95/03/31 8 16 ثبت نام
نقشه خواني صنعتي گروه اول كلاس 101 دوشنبه و يكشنبه آقاي محمدي 95/03/31 8 16 ثبت نام
نقشه خواني صنعتي 202 سه شنبه ها مهندس عبادي 95/02/21 8 17 ثبت نام
صرفه جويي انر‍‍ژي در سيستم هاي پنوماتيكي 103 سه شنبه فستو 95/01/31 8 17 ثبت نام
WPS - گروه 1 كلاس 101 يكشنبه ها مهندس فرهادي 95/02/19 4 12 ثبت نام
WPS - گروه 1 كلاس 101 يكشنبه ها مهندس فرهادي 95/02/19 4 12 ثبت نام
دوره اموزشي LANTEK كارگاه كامپيوتر چهارشنبه ها مهندس دانشور 95/03/05 24 5 ثبت نام
دوره توسعه مهارتهاي معاونين VIP پنجشنبه ها سازمان مديريت صنعتي 95/01/19 64 10 ثبت نام
PLC مقدماتي 103 سه شنبه ها مهندس جلالي 95/02/21 24 7 ثبت نام
پنيوماتيك پيشرفته 103 دوشنبه ها مهندس رضايي 95/1/22 24 15 ثبت نام
دوره آموزشي crm خارج از سازمان اعلام خواهد شد خارج سازمان بهار 95 8 2 ثبت نام
پنيوماتيك پيشرفته 102 طي هماهنگي با واحد ها اعلام مي گردد مهندس سعيد رضايي بهار 95 24 24 ثبت نام
پنيوماتيك مقدماتي 103 طي هماهنگي با واحد ها اعلام مي گردد مهندس سعيد رضايي بهار 95 24 24 ثبت نام
الكتروپنيوماتيك 103 طي هماهنگي با واحد ها اعلام مي گردد مهندس سعيد رضايي زمستان 95 24 24 ثبت نام
دوره آموزشي vm ware موسسه عالي آزاد توسعه يكشنبه و سه شنبه مهندس داعي بهار 95 60 15 ثبت نام
دوره اموزشي LANTEK 201 پنجشنبه ها مهندس دانشور بهار 95 40 20 ثبت نام

تقويم آموزشي زمستان 95

عنوان دورهمحل برگزاریروزهای برگزارینام مدرستاریخ شروعمدت زمان (ساعت)تعداد (نفر)عملیات
نقاشي الكترواستاتيك 201 دوشنبه و چهارشنبه مهندس حامد يهمن 4 20 ثبت نام
بازرسي عمليات حرارتي 202 پنجشنبه ها بهمن 8 20 ثبت نام
نصب كناف و سقف كاذب 201 چهارشنبه ها بهمن 8 30 ثبت نام
آتش نشاني كلاس 101 دوشنبه و چهارشنبه آقايان حنيفه ، افشار ، بيگدلي بهمن و اسفند 4 20 ثبت نام
5S 202 يكشنبه ها آقايان حنيفه ، افشار ، بيگدلي اسفند 2 20 ثبت نام
نقشه كشي 201 شنبه و چهارشنبه ها آقاي محمدي بهمن و اسفند 16 15 ثبت نام
نقشه خواني علائم جوش 201 سه شنبه ها و يكشنبه ها مهندس فرهادي و مهندس فلاحي بهمن و اسفند 12 15 ثبت نام
رفتار سازماني 103 سه شنبه ها و يكشنبه ها مهندس يوسفي پور بهمن و اسفند 48 15 ثبت نام
اصول سرپرسي 103 شنبه ها و دوشنبه ها خانم مهندس فياض دي 24 15 ثبت نام
آموزش cwi 201 چهارشنبه ها و يكشنبه ها بهمن و اسفند 60 20 ثبت نام
زبان انگليسي 103 يكشنبه ها و سه شنبه ها و دوشنبه ها و چهارشنبه ها خانم ها چپردار و سبطي بهمن و اسفند 40 15 ثبت نام
مديريت استراتژيك 102 دوشنبه مهندس يوسفي پور اسفند 8 15 ثبت نام
آموزش APQP كلاس 101 اسفند و بهمن 16 20 ثبت نام
آشنايي با DSMS 202 شنبه و دوشنبه مهندس اميني بهمن 4 15 ثبت نام
درايو زيمنس 103 دوشنبه مهندس ميرزايي دي 24 10 ثبت نام
سروو د اريو زيمنس 103 دوشنبه مهندس ميرزايي بهمن 24 0 ثبت نام
ISO3834 202 بهمن 16 15 ثبت نام
بازرسي رنگ 201 مهندس تقويان بهمن 6 20 ثبت نام
آموزش اپراتور و ايمني جرثقيل كلاس 101 بهمن 4 0 ثبت نام
توليد ناب كلاس 101 دوشنبه ها مهندس رضايي بهمن 12 20 ثبت نام
Excel مقدماتي كارگاه كامپيوتر يكشنبه ها و سه شنبه ها خانم مهندس سبطي دي 20 14 ثبت نام
excel پيشرفته كارگاه كامپيوتر اسفند 20 14 ثبت نام
WORD مقدماتي كارگاه كامپيوتر چهارشنبه ها مهندس رضايي بهمن و اسفند 20 14 ثبت نام
ACCESS مقدماتي كارگاه كامپيوتر دوشنبه ها مهندس يوسفي پور بهمن 20 15 ثبت نام
اشنايي با استاندارد مخازن 202 اسفند 8 20 ثبت نام
كاليبراسيون تخصصي مبتني بر پارامترهاي الكتريكي خارج از سازمان اعلام خواهد شد بهمن 8 5 ثبت نام
پلي اورتان سخت آقاي دكتر باريگاني پنجشنبه دكتر باريگاني 95/10/09 8 25 ثبت نام
مقدماتيR &D خارج از سازمان اعلام خواهد شد يهمن / اسفند 45 15 ثبت نام
قالب بندي خارج از سازمان اعلام خواهد شد يهمن / اسفند 8 15 ثبت نام
اشنايي با INVENTOR خارج از سازمان اعلام خواهد شد يهمن / اسفند 40 5 ثبت نام
امنيت حقوقي و ثبت صنعتي برند دانش پويان برساد پنجشنبه يهمن 8 8 ثبت نام
دوره تحليل سازماني فلزي با نرم افزار ETABS خارج از سازمان اعلام خواهد شد بهمن/ اسفند 50 10 ثبت نام
مهارتهاي حل مسئله دانش پويان برساد اعلام خواهد شد بهمن 8 40 ثبت نام
كنترل كيفيت در آزمايشگاه با استفاده از نرم افزار ها خارج از سازمان اعلام خواهد شد بهمن/ اسفند 8 2 ثبت نام
انبارداري نوين و اصول انبار داري و كنترل موجودي و نحوه چيدمان فني و حرفه اي اعلام خواهد شد بهمن 100 30 ثبت نام
بازرسي فني و ايمني ليفتراك موسسه كارا ماشين چهارشنبه موسسه كارا ماشين 95/10/15 8 30 ثبت نام
تجزيه و تحليل آماري و محاسبه عدم قطعيت EMU خارج از سازمان اعلام خواهد شد اعلام خواهد شد بهمن/ اسفند 8 5 ثبت نام
آموزش تكنيكهاي جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي خارج از سازمان اعلام خواهد شد اعلام خواهد شد بهمن/ اسفند 8 5 ثبت نام
سمينار آموزشي شركت ساب HR چهارشنبه ها اموزش شركت ساب 95/08/26 8 30 ثبت نام
ACCESS مقدماتي)گروه دوم كارگاه كامپيوتر 95/12/15 مهندس يوسفي پور يكشنبه ها 20 20 ثبت نام
ACCESS مقدماتي)گروه دوم كارگاه كامپيوتر 95/12/15 مهندس يوسفي پور يكشنبه ها 20 20 ثبت نام
اشنايي به MSDS گروه دوم 102 يكشنبه ها مهندس اميني بهمن 4 20 ثبت نام
آشنايي با پنيوماتيك پيشرفته 103 يكشنبه مهندس رضايي 95/12/08 4 20 ثبت نام
زبان انگليسي گروره 2 102 يكشنبه و دوشنبه مهندس سبطي- خانم چپردار بهمن 95 32 30 ثبت نام
زيمنس پيشرفته 103 چهارشنبه ها مهندس قادر ميرزايي 95/10/20 24 20 ثبت نام
درايو زيمنس 1 103 چهارشنبه ها مهندس قادر ميرزايي 95/10/20 24 20 ثبت نام
مميزي 5S 201 پنجشنبه مهندس سعيد رضايي 95/12/05 4 25 ثبت نام
دوره آموزشي اتش نشاني كلاس 101 طي هماهنگي با واحد ها اعلام مي گردد آقايان حنيفه - تالش پور- ساسان سرا زمستان 4 100 ثبت نام
solid work پيشرفته كارگاه كامپيوتر يكشنبه ها و سه شنبه ها مهندس بهمني زمستان 40 30 ثبت نام
دوره آموزشي كامفار خارج از سازمان طي هماهنگي با واحد ها اعلام مي گردد اعلام خواهد شد زمستان 16 1 ثبت نام
قوانين كار و تامين اجتماعي خارج از سازمان 27 و 28 دي خارج سازمان پنجشنبه و جمعه 16 25 ثبت نام
PLC پيشرفته 103 طي هماهنگي با واحد ها اعلام مي گردد مهندس ميرزايي و مهندس جلالي زمستان 24 40 ثبت نام
هيدروليك مقدماتي 102 با هماهنگي با واحد ها اعلام خواهد شد مهندس سلطاني زمستان 24 24 ثبت نام
سمينار بين المللي برندسازي دانشگاه تهران پنجشنبه دكتر شفيعي و بهرام خيري 95/12/05 8 3 ثبت نام
HSE گروه 3 102 مهندس اميني 95/12/16 4 10 ثبت نام
دوره آموزشي تسهيلگرن HR يكشنبه و دوشنبه مهندس ميرعرب 12 و 13 دي 95 8 30 ثبت نام

تقويم آموزشي تابستان 95

عنوان دورهمحل برگزاریروزهای برگزارینام مدرستاریخ شروعمدت زمان (ساعت)تعداد (نفر)عملیات
VM WARW موسسه عصر شبكه پايا شنبه ها مهندس داعي 95/03/22 50 12 ثبت نام
WINCC موسسه فستو سه شنبه،چهارشنبه و پنجشنبه فستو 95/06/09 24 2 ثبت نام
HSE گروه 3 103 شنبه، يكشنبه مهندس اميني 95/06/13 4 7 ثبت نام
آتش نشاني گروه 1 كلاس 101 پنجشنبه، چهارشنبه آقاي حنيفه 95/06/11 4 19 ثبت نام
حفاظت فردي گروه اول 103 چهارشنبه، شنبه مهندس اميني 95/06/24 4 7 ثبت نام
حفاظت فردي گروه دوم 103 يكشنبه، دوشنبه مهندس اميني 95/06/28 4 7 ثبت نام
نقشه خواني صنعتي گروه 2 201 يكشنبه ها آقاي محمدي 95/06/14 12 10 ثبت نام
نقشه خواني صنعتي گروه اول كلاس 101 دوشنبه ها آقاي محمدي 95/06/08 12 10 ثبت نام
5S-گروه 3 202 يكشنبه ها مهندس وطن دوست 95/06/21 2 20 ثبت نام
5S-گروه 4 201 يكشنبه مهندس وطن دوست 95/06/28 2 20 ثبت نام
آتش نشاني گروه 2 كلاس 101 چهارشنبه آقاي طالش پور 95/05/13 4 13 ثبت نام
5S گروه 1 كلاس 101 سه شنبه مهندس وطن دوست 95/05/12 2 18 ثبت نام
5S گروه 2 202 دوشنبه مهندس وطن دوست 95/05/18 2 24 ثبت نام
آشنايي با روش ها و ابعاد اندازه گيري گروه 1 102 شنبه آقاي اقشار 95/05/16 4 7 ثبت نام
آشنايي با روش ها و ابعاد اندازه گيري گروه 2 102 يكشنبه آقاي اقشار 95/05/17 4 7 ثبت نام
Sap گروه 1 كارگاه كامپيوتر سه شنبه و چهارشنبه مهندس جمشيدي 95/05/12 4 7 ثبت نام
همايش محيط زيست موسسه پرديس شريف پاسارگاد يكشنبه و دوشنبه موسسه پرديس شريف پاسارگاد 95/04/27 16 2 ثبت نام
پنيوماتيك مقدماتي 103 چهارشنبه ها مهندس سعيد رضايي 95/06/10 24 7 ثبت نام
پنيوماتيك مقدماتي 103 چهارشنبه ها مهندس سعيد رضايي 95/06/10 24 7 ثبت نام
اصلاحيه جديد قانون مالياتهاي مستيم خارج از سازمان چهارشنبه موسسه فن آوري بينا 95/04/28 8 2 ثبت نام
دوره آموزشي ARENA موسسه عالي آزاد توسعه پنجشنبه ها و جمعه امير ظهوري 95/04/03 20 5 ثبت نام
Sap -گروه 2 كارگاه كامپيوتر چهارشنبه و پنجشنبه مهندس جمشيدي 95/05/20 4 20 ثبت نام
PLC مقدماتي 103 سه شنبه ها مهندس حامد جلالي 95/05/12 24 12 ثبت نام
دوره آموزشي ARENA موسسه عالي آزاد توسعه پنجشنبه ها و جمعه اميرظهور ي تابستان 95 20 5 ثبت نام
|آشنايي با روشهاي اندازه گيري ابعادي 102 يكشنبه و سه شنبه مهندس اميني 95/05/17 4 20 ثبت نام
نقشه خواني كلاس 101 دوشنبه و چهارشنبه آقاي محمدي 95/03/131 8 30 ثبت نام
دوره آموزشي حفاظت فردي كلاس 101 طي هماهنگي با واحد ها اعلام مي گردد مهنندس اميني تابستان 4 50 ثبت نام
excel پيشرفته كارگاه كامپيوتر يكشنبه و سه شنبه مهندس حكام 95/6/9 20 50 ثبت نام
آشنايي با HSE 202 با هماهنگي مهندس اميني تابستان 4 50 ثبت نام
5S-گروه 5 كلاس 101 2 50 ثبت نام
SAP كارگاه كامپيوتر با هماهنگي اعلام مي گردد تابستان 4 50 ثبت نام
آشنايي با عيوب رنگ 103 با هماهنگي اعلام مي گردد تابستان 4 50 ثبت نام
5S-گروه 5 103 2 50 ثبت نام
خود كنترلي كلاس 101 شنبه ها مهندس وطن دوست 20 و 21 و 22 تير95 2 60 ثبت نام
زبان انگليسي خصوصي 102 طي هماهنگي خانم بني سعيد تابستان و پاييز95 40 1 ثبت نام
PLC مقدماتي 103 با هماهنگي با واحد ها اعلام خواهد شد مهندس جلالي و مهندس ميرزايي تابستان 95 24 24 ثبت نام
plc پيشرفته 103 باهماهنگي مهندس قادر ميرزايي 95/06/23 24 20 ثبت نام
دوره تخصصي جوشكاران خارج از سازمان با هماهنگي با واحد ها اعلام خواهد شد مپنا لكوموتيو 95/05/23 80 20 ثبت نام

تقويم آموزشي پاييز 95

عنوان دورهمحل برگزاریروزهای برگزارینام مدرستاریخ شروعمدت زمان (ساعت)تعداد (نفر)عملیات
روشهاي حل مسئله HR پنجشنبه دكتر عزتي 95/08/13 8 20 ثبت نام
تدوين استراتژي و ارتقاء برند HR يكشنبه دكتر بلوريان 95/08/16 8 8 ثبت نام
افزايش مهارتهاي مسئولين دفاتر HR پنجشنبه دكتر منصوري 95/08/27 8 15 ثبت نام
رفتار شناسي حريق با رويكرد پيشگيري اطفاء موسسه ره آوران صنعت چهارشنبه و پنجشنبه موسسه ره آوران صنعت 95/08/12 16 3 ثبت نام
دوره جامع مديريت بازاريابي سازمان مديريت صنعتي سه شنبه ها سازمان مديريت صنعتي 95/08/18 150 3 ثبت نام
Solid Work مقدماتي كارگاه كامپيوتر شنبه ها و دوشنبه ها مهندس چگيني 95/07/19 40 12 ثبت نام
اصول سرپرسي 103 بكشنبه و سه شنبه مهندس يوسفي پور 95/07/18 24 16 ثبت نام
excel پيشرفته كارگاه كامپيوتر يكشنبه و سه شنبه مهندس حكام 95/06/09 20 5 ثبت نام
هدايت لجور كلاس 101 دوشنبه ها مهندس كوچكي 1395/8/3 2 15 ثبت نام
آتش نشاني كلاس 101 دوشنبه ها و چهارشنبه ها آقايان حنيفه و تالش پور 1395/08/03 4 20 ثبت نام
نقشه خواني صنعتي گروه 3 201 شنبه ها و دوشنبه ها آقاي محمدي 95/07/17 16 12 ثبت نام
5S-گروه 5 201 يكشنبه مهندس سعيد رضايي 95/07/04 2 15 ثبت نام
5S-گروه 6 201 يكشنبه مهندس سعيد رضايي 95/07/18 2 15 ثبت نام
آشنايي با عوارض و بيمارهاي جوش گروه1 103 چهارشنبه مهندس اميني 95/07/14 2 19 ثبت نام
آشنايي با عوارض و بيمارهاي جوش گروه2 103 شنبه مهندس اميني 95/07/17 2 22 ثبت نام
آشنايي با عوارض و بيمارهاي جوش گروه3 201 دوشنبه مهندس اميني 95/07/19 2 20 ثبت نام
آشنايي با عوارض و بيمارهاي جوش گروه4 201 شنبه مهندس اميني 95/07/24 2 19 ثبت نام
آشنايي با عوارض و بيمارهاي جوش گروه5 201 يكشنبه مهندس اميني 95/07/25 2 19 ثبت نام
آشنايي با عوارض و بيمارهاي جوش گروه6 201 دوشنبه مهندس اميني 95/07/26 2 20 ثبت نام
پنيوماتيك پيشرفته 103 سه شنبه ها مهندس سعيد رضايي 95/08/04 24 7 ثبت نام
آتش نشاني گروه 2 كلاس 101 سه شنبه و چهارشنبه آقاي فشار 95/08/11 4 16 ثبت نام
PLC مقدماتي 103 دوشنبه ها مهندس جلالي 95/08/03 24 7 ثبت نام
آموزش تابلوهاي الكتريكي سازمان اموزشي MEM پنجشنبه ها و جمعه ها موسسه MEM 95/08/27 124 2 ثبت نام
الكتروپنيوماتيك 103 چهارشنبه ها مهندس رضايي 95/08/26 24 8 ثبت نام
حسابداري مالي ويژه مديران غير مالي سازمان مديريت صنعتي سه شنبه ها سازمان مديريت صنعتي 95/09/23 35 3 ثبت نام
دوره آموزشي كاربري سازي اسكانيا كارگاه كامپيوتر چهارشنبه ها اموزش اسكانيا 95/08/26 8 30 ثبت نام
كار تيمي فني و حرفه اي دوشنبه مهندس شاهسون 95/09/29 4 2 ثبت نام
اخلاق حرفه اي فني و حرفه اي سه شنبه مهندس شاهسون 95/09/30 4 2 ثبت نام
Power Point مقدماتي 202 دوشنبه ها سعيد رضايي 95/09/15 8 20 ثبت نام
سمينار آموزشي شركت ساب كارگاه كامپيوتر 95/08/26 شركت ساب چهارشنبه 8 20 ثبت نام
رفتار سازماني 103 يكشنبه ها و سه شنبه ها مهندس يوسفي پور 95/12/28 30 25 ثبت نام
اصول سرپرسي گروه 2 103 دوشنبه ها مهندس يوسفي پور پاييز 24 20 ثبت نام
برق صنعتي كلاس 101 يكشنبه ها مهندس محمدي 95/09/14 24 20 ثبت نام
هيدروليك مقدماتي 102 سه شنبه ها مهندش سلطاني 95/08/16 24 10 ثبت نام
آشنايي با استانداردهاي تاسيسات كلاس 101 سه شنبه ها مهندس باقري پاييز 16 20 ثبت نام
الكتروپنيوماتيك گروه 2 103 يكشنبه ها مهندس سعيد رضايي 95/08/26 24 15 ثبت نام
آشنايي با استانداردهاي تاسيسات و شيرالات صنعتي كلاس 101 يكشنبه ها مهندس باقري پاييز 16 20 ثبت نام
دوره آموزشي اتش نشاني كلاس 101 با هماهنگي با واحد ها اعلام خواهد شد آقايان حنيفه - تالش پور- ساسان سرا پاييز 95 4 100 ثبت نام
دوره آموزشي پلي اورتان سخت HR پنجشنبه دكتر باريكاني 95/09/09 8 30 ثبت نام
آشنايي با عوارض و بيماري هاي جوش 7 103 باهماهنگي مهندس اميني 95/07/25 2 30 ثبت نام
پيشگيري براي محيط هاي كار ( سلامت خانواده و ... ) كلاس 101 طي هماهنگي با واحد ها اعلام مي گردد اميني پاييز 95 2 100 ثبت نام
Excel مقدماتي كارگاه كامپيوتر يكشنبه و سه شنبه مهندس سبطي 95/9/14 20 50 ثبت نام
آموزش و ايمني ليفتراك موسسه كارا ماشين طي هماهنگي با واحد ها اعلام مي گردد خارج سازمان پاييز 8 50 ثبت نام
5S-گروه7 103 2 50 ثبت نام
plc پيشرفته 102 با هماهنگي با واحد ها اعلام خواهد شد مهندس جلالي و مهندس ميرزايي پاييز 95 24 40 ثبت نام
پنيوماتيك پيشرفته 103 طي هماهنگي با واحد ها اعلام مي گردد مهندس سعيد رضايي زمستان 24 24 ثبت نام
PLC پيشرفته 103 طي هماهنگي با واحد ها اعلام مي گردد مهندس ميرزايي و مهندس جلالي پاييز 95 24 24 ثبت نام
پنيوماتيك مقدماتي 102 طي هماهنگي با واحد ها اعلام مي گردد مهندس سعيد رضايي پاييز 95 24 24 ثبت نام
سمينار تخصصي فروش و مذاكرات سازماني دانشگاه تهران باهماهنگي دكتر علي اكبر فرهنگي و دكتر حيدري 95/08/26 8 3 ثبت نام
گروه چهارم نقشه خواني صنعتي 103 با هماهنگي با واحد ها اعلام خواهد شد باهمانگي پاييز 95 24 30 ثبت نام
دوره آموزشي office 102 با هماهنگي با واحد ها اعلام خواهد شد مهندس سعيد رضايي 95/09/15 10 40 ثبت نام
اصول سرپرسي گروه 2 103 با هماهنگي با واحد ها اعلام خواهد شد مهندس يوسفي پور پاييز 95 24 30 ثبت نام
آدرس : اتوبان کرج ، قزوين ، 5 کيلومتر بعد از پل هوايي کردان - مجتمع صنعتی ماموت

تلفن : 44523400 9826+
تلفکس : 44526043 9826+

پست الکترونیک : uast@MammutGroup.com


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مركز آموزش ماموت میباشد شرایط استفاده  |  سیاست حفظ حریم خصوصی