ثبت درخواست برون سازمانی مركز آموزش ماموت


ثبت درخواست برون سازمانی مركز آموزش ماموتتقويم آموزشي فستو-پاييز 1396

عنوان دورهمحل برگزاریروزهای برگزارینام مدرستاریخ شروعساعت برگزاریمدت زمان (ساعت)شهریه دوره (ریال)تعداد (نفر)عملیات
Basic Plc ماموت- كلاس G103 يكشنبه و دوشنبه مهندس حامد جلالي 96/07/23 8 صبح 24 4750000 8 ثبت نام
هيدروليك مقدماتي ماموت- كلاس G102 سه شنبه ها مهندس مهدي سلطاني 96/07/11 8 صبح 24 4950000 8 ثبت نام
پنيوماتيك مقدماتي ماموت- كلاس G103 شنبه، يكشنبه و دوشنبه مهندس سعيد رضايي 96/07/15 8 صبح 24 4250000 8 ثبت نام
هيدروليك پيشرفته ماموت- كلاس G102 سه شنبه ها مهندس مهدي سلطاني 96/08/09 8 صبح 24 5940000 8 ثبت نام
Advanced Plc ماموت- كلاس G103 دو شنبه ها مهندس قادر ميرزايي 96/08/08 8 صبح 24 4950000 8 ثبت نام
سنسوريك ماموت- كلاس G102 يكشنبه ها مهندس سعيد رضايي 96/08/07 8 24 4250000 8 ثبت نام
پنيوماتيك پيشرفته ماموت- كلاس G103 شنبه ها مهندس سعيد رضايي 96/08/06 8 صبح 24 4600000 8 ثبت نام
هيدروليك مقدماتي ماموت- كلاس G102 يكشنبه ، دوشنبه مهندس مهدي سلطاني 96/09/05 8 صبح 24 4950000 8 ثبت نام
Basic Plc ماموت- كلاس G103 سه شنبه ها مهندس حامد جلالي 96/09/14 8 صبح 24 4750000 8 ثبت نام
پنيوماتيك مقدماتي ماموت- كلاس G103 شنبه، يكشنبه و دوشنبه مهندس سعيد رضايي 96/09/18 8 صبح 24 4250000 8 ثبت نام

تقوبم بهار 96

عنوان دورهمحل برگزاریروزهای برگزارینام مدرستاریخ شروعساعت برگزاریمدت زمان (ساعت)شهریه دوره (ریال)تعداد (نفر)عملیات
هيدروليك مقدماتي گروه 1 سال 96 ماموت- كلاس G102 دوشنبه ها مهندس سلطاني 96/02/18 13:30 الي 17:30 24 4500000 9 ثبت نام
پنيوماتيك مقدماتي گروه 1 سال 96 ماموت- كلاس G103 دوشنبه ها مهندس سعيد رضايي 96/02/18 8 الي 12 24 3900000 9 ثبت نام

برنامه آموزشي دوره هاي فستو در نمايندگي استان البرز - تقويم زمستان

عنوان دورهمحل برگزاریروزهای برگزارینام مدرستاریخ شروعساعت برگزاریمدت زمان (ساعت)شهریه دوره (ریال)تعداد (نفر)عملیات
مقدماتي plc ماموت- كلاس G103 شنبه، يكشنبه، دوشنبه قادر ميرزايي 95/10/04 8-16 24 4300000 8 ثبت نام
پنيوماتيك مقدماتي ماموت- كلاس G103 دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه سعيد رضايي 95/10/27 8-16 24 3900000 8 ثبت نام
پنيوماتيك پيشرفته ماموت- كلاس G103 دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه سعيد رضايي 95/11/04 8-16 24 4200000 8 ثبت نام
پيشرفته plc ماموت- كلاس G103 دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه قادر ميرزايي 95/11/11 8-16 24 4500000 8 ثبت نام
هيدروليك مقدماتي ماموت- كلاس G102 يكشنبه، دوشنبه، سه شنبه مهدي سلطاني 95/11/17 8-16 24 4500000 8 ثبت نام
سنسوريك ماموت- كلاس G102 دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه سعيد رضايي 95/12/02 8-16 24 3900000 8 ثبت نام
سنسوريك ماموت- كلاس G102 دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه سعيد رضايي 95/12/02 8-16 24 3900000 8 ثبت نام
هيدروليك پيشرفته ماموت- كلاس G102 يكشنبه، دوشنبه، سه شنبه مهدي سلطاني 95/12/15 8-16 24 5400000 8 ثبت نام
هيدروليك مقدماتي ماموت- كلاس G102 يكشنبه ها مهندس سلطاني 1395/10/26 13 الي 17 24 4500000 8 ثبت نام

تقويم آموزشي پاييز

عنوان دورهمحل برگزاریروزهای برگزارینام مدرستاریخ شروعساعت برگزاریمدت زمان (ساعت)شهریه دوره (ریال)تعداد (نفر)عملیات
آشنايي با تجهيزات صنعتي ماموت- كلاس G102 پنجشنبه ها مهندس سعيد رضايي 96/09/02 8 الي16 8 12000000 24 ثبت نام
دوره آموزشي MFMEA ماموت- كلاس G102 پنجشنبه ها مهندس سعيد رضايي 96/09/16 8 الي16 8 12000000 24 ثبت نام
استفاده از تكنولوژي‌هاي نوين در انبارداري(باركد و RFID) ماموت- كلاس G102 پنجشنبه جناب آقاي مهندس غلامي 96/10/28 8-16 8 27795000 7 ثبت نام

برنامه آموزشي دوره هاي فستو در نمايندگي استان البرز - تقويم پاييز

عنوان دورهمحل برگزاریروزهای برگزارینام مدرستاریخ شروعساعت برگزاریمدت زمان (ساعت)شهریه دوره (ریال)تعداد (نفر)عملیات
هيدروليك مقدماتي ماموت- كلاس G102 يكشنبه، دوشنبه، سه شنبه مهدي سلطاني 1395/7/11 8-16 24 4500000 10 ثبت نام
پنيوماتيك مقدماتي ماموت- كلاس G103 دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه سعيد رضايي 1395/7/26 8-16 24 3900000 8 ثبت نام
پنيوماتيك پيشرفته ماموت- كلاس G103 دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه سعيد رضايي 95/08/17 8-16 24 4200000 8 ثبت نام
پيشرفته plc ماموت- كلاس G103 دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه قادر ميرزايي 95/09/15 8-16 24 4500000 8 ثبت نام
هيدروليك پيشرفته ماموت- كلاس G102 يكشنبه، دوشنبه، سه شنبه مهدي سلطاني 95/09/21 8-16 24 5400000 8 ثبت نام
سنسوريك ماموت- كلاس G102 يكشنبه، دوشنبه، سه شنبه سعيد رضايي 95/09/28 8-16 24 3900000 8 ثبت نام
مقدماتي plc ماموت- كلاس G103 دوشنبه ها مهندس حامد جلالي 1395/8/3 8-16 24 4300000 8 ثبت نام
هيدروليك مقدماتي ماموت- كلاس G102 يكشنبه ها مهندس مهدي سلطاني 95/08/09 8-16 24 4500000 8 ثبت نام
پنيوماتيك پيشرفته ماموت- كلاس G103 سه شنبه ها مهندس سعيد رضايي 95/08/04 8-16 24 4200000 8 ثبت نام
پيشرفته plc ماموت- كلاس G103 دوشنبه ها مهندس قادر ميرزايي 95/08/24 8-16 24 4500000 8 ثبت ناممركز آموزش ماموت


ذيرش فراگیر بدون نياز به مدرك پيش دانشگاهي در مركز آموزش ماموت ...

آدرس : اتوبان کرج ، قزوين ، 5 کيلومتر بعد از پل هوايي کردان - مجتمع صنعتی ماموت

تلفن : 44523400 9826+
تلفکس : 44526043 9826+

پست الکترونیک : uast@MammutGroup.com


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مركز آموزش ماموت میباشد شرایط استفاده  |  سیاست حفظ حریم خصوصی